برای مشاوره و خرید ماشین بسته بندی ساشه هرمی ( مثلثی ) TD-3 با شماره تلفن ۴۴۹۲۲۷۰۰-۰۲۱ تماس بگیرید!